Törngren Magnell har biträtt Sweco

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt Sweco avseende arbetsrättsliga frågor i samband med dess förvärv av teknikkonsulten Vectura från svenska staten. Genom förvärvet bildas den största teknikkonsulten på den nordiska marknaden med en omsättning på cirka 8 800 miljoner kronor och cirka 9 000 anställda. Köpeskillingen uppgår till 927 miljoner kronor. Vectura är Nordens ledande konsult inom transportinfrastruktur och […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt Jernhusen avseende refinansiering om totalt 4,65 miljarder kronor

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt Jernhusen AB avseende refinansieringen av bolagets banklån genom etablering av ett nytt facilitetsavtal bestående av en säkerställd långfristig kreditfacilitet och en säkerställd revolverande kreditfacilitet om totalt 1,65 miljarder kronor med Handelsbanken som långivare samt etablering av tre nya icke säkerställda kreditfaciliteter om 1 miljard kronor vardera med Handelsbanken, Nordea respektive SEB. […]

Läs mer