Litorina IV L.P. bildar Gullbergs Kontorsvaruhuset

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt Litorina IV och Scandinavian Office Group vid finansieringen av förvärvet av Kontorsvaruhuset Sverige AB. Scandinavian Office Group AB, vilket Litorina är majoritetsägare i, innehar alla aktier i Gullbergs Sverige AB sedan augusti 2012 (pressrelease). Genom förvärvet av Kontorsvaruhuset Sverige AB bildas Kontorsvaruhuset Gullbergs som kommer verka over hela landet och bli […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt Jernhusen AB (publ) i samband med ett Medium Term Note-program

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt Jernhusen AB (publ) i samband med ett Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 med Skandinaviska Enskilda Banken som ledarbank och Danske Bank, Nordea, Handelsbanken Capital Markets, Swedbank och ledarbanken som emissionsinstut. Jernhusen AB utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd bestånde bland annat av stationer, stationsområden och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen […]

Läs mer