Törngren Magnell biträdde NRC Group ASA vid förvärv av Segermo

Törngren Magnell har biträtt NRC Group ASA, listade på Oslo Børs, vid förvärv av Segermo Entreprenad Aktiebolag och indirekt dotterbolaget Segermo Väst Aktiebolag (”Segermo”), för en köpeskilling om 225 miljoner kronor. Segermo är ett järnvägsentreprenadsföretag som huvudsakligen arbetar med passeringsspår, kanalisering och plattformar. Bolagen har 60 anställda av vilka majoriteten har en bakgrund från PEAB och Sveab.

I tillägg till förvärvet av Segermo har Törngren Magnell biträtt NRC Group ASA vid dess förvärv av Litz Entreprenad AB och indirekt dotterbolaget Litz Installation AB samt Elektrobyggnad Sverige AB. Bolagen är verksamma inom järnvägssektorn i västra och östra delarna av Sverige.

NRC Group ASA är en entreprenör inom järnvägsinfrastruktur på den Norska och Svenska marknaden. Förvärven av Segermo, Litz och Elektrobyggnad kommer stärka bolagets konkurrenskraftiga ställning inom järnvägssektorn.

Törngren Magnells team bestod av Anett Kristin Lilliehöök, Anna Bjurell, Björn Andersson och Cecilia Bergman.

Tillbaka till aktuellt