Lisa Ericsson

Advokat, senior biträdande jurist

Telefon
08-400 283 39

Mobil
076-00 283 39

E-post
lisa.ericsson@torngrenmagnell.com

Ladda ner PDF

Ladda ner vCard

CV Verksamhetsområden & Branscher Profil

Erfarenhet

  • Senior biträdande jurist, Advokatfirman Törngren Magnell, 2017 –
  • Arbetsrättsspecialist, Sveriges Byggindustrier, 2016 – 2017
  • Biträdande jurist, Hamilton Advokatbyrå, 2006 – 2016
  • Tingsnotarie, Värmlands tingsrätt, 2003 – 2006

Utbildning

  • Jur. kand., Uppsala universitet, 2003
  • Maastrichts universitet, 2001 – 2002

Språk

  • Svenska
  • Engelska

Medlemskap

  • Sveriges advokatsamfund, 2017
  • EELA European Employment Lawyers Association

Lisa Ericsson är senior biträdande jurist och ingår i Törngren Magnells arbetsrättsgrupp. Lisa arbetar även med förvärv och transaktioner och arbetsrättslig tvistelösning. Lisa har lång erfarenhet av arbetsrättslig rådgivning både från advokatbyrå och bransch- och arbetsgivarorganisation och rådger såväl svenska som internationella klienter inom ett brett spektra av arbetsrättsliga frågor inklusive arbetsrättslig M&A, övergång av verksamhet, omstruktureringar, uppsägningar av personal, upprättande av anställningsavtal för ledande befattningshavare samt konkurrens- och sekretessfrågor.