Jenny Strandberg

Biträdande jurist

Telefon
08-400 283 46

Mobil
076-00 283 46

E-post
jenny.strandberg@torngrenmagnell.com

Ladda ner PDF

Ladda ner vCard

CV Verksamhetsområden & Branscher Profil

Erfarenhet

  • Biträdande jurist, Advokatfirman Törngren Magnell, 2017 –
  • Universitetsadjunkt, associationsrätt, skatterätt och redovisningsrätt, Uppsala universitet, 2016 –
  • Notarie, Gävle tingsrätt, 2015 – 2016

Utbildning

  • Filosofie kandidatexamen, företagsekonomi, Uppsala universitet, 2016
  • Juristexamen, Uppsala universitet, 2015
  • Juridik, Bond University, Gold Coast, Australien, 2015

Publikationer

  • Ansvar för affärsbeslut av bolagsledning i svensk rätt, JT 2017 – 18 s. 80

Språk

  • Svenska
  • Engelska

Jenny Strandberg är biträdande jurist och arbetar huvudsakligen med kapitalmarknadsrätt. Hon tog juristexamen vid Uppsala universitet. Jenny har tidigare erfarenhet som universitetsadjunkt där hon undervisat på juristprogrammet inom ämnena associationsrätt, skatterätt och redovisningsrätt. Hon har även tidigare erfarenhet från notarietjänstgöring vid Gävle tingsrätt. Utöver en juristexamen har hon en kandidatexamen inom företagsekonomi, med inriktning mot finansiering och redovisning.