Fredrik Gunnard

Advokat, biträdande jurist

Telefon
08-400 283 24

Mobil
076-00 283 24

E-post
fredrik.gunnard@torngrenmagnell.com

Ladda ner PDF

Ladda ner vCard

CV Verksamhetsområden & Branscher Profil

Erfarenhet

 • Biträdande jurist, Advokatfirman Törngren Magnell, 2016 –
 • Tingsnotarie, Solna tingsrätt, 2013 – 2016
 • Biträdande jurist, Danowsky & Partners Advokatbyrå, Stockholm, 2012 – 2013

Utbildning

 • LL.M., Columbia Law School, 2015
 • Juristexamen, Lunds universitet, 2012
 • Juridik, Universität Hamburg, 2010 – 2011 

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Tyska

Medlemskap

 • Sveriges advokatsamfund, 2018
 • New York State Bar

Fredrik Gunnard är biträdande jurist och verksam i firmans tvistlösningsgrupp. Innan han började på firman fullgjorde han notarietjänstgöring vid Solna tingsrätt med uppehåll för studier vid Columbia Law School.