finansiella_tjanster

Legendtext i pressmeddelanden

En fråga som på senare tid har fått ökad uppmärksamhet är att bolag inte korrekt hänvisar till vilket regelverk information lämnas enligt i sina pressmeddelanden. Läs mer om det här.

Tillbaka till aktuellt