Ny delägare på Törngren Magnell: Safa Mahmoudi ansluter och förstärker erbjudandet inom fastigheter och infrastruktur

Publicerat

Safa Mahmoudi ansluter som delägare i Törngren Magnell från och med den 1 januari 2018. Safa är specialiserad på fastigheter och infrastruktur och kommer närmast från Hannes Snellman där han är ansvarig för fasighetsgruppen. Vi har ett fint flöde av fastighetstransaktioner och vi ser stora möjligheter att växa i fastighetssegmentet. Vi är därför mycket glada […]

Läs mer

#Metoo – but what happens now?

Publicerat

Ingen har väl undgått #Metoo kampanjen i massmedia och på sociala medier. Många arbetsgivare ställer sig nu frågan vad de skall och kan göra när det gäller att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen och vad man skall göra om det finns konkreta misstankar om att sexuella trakasserier förekommit. Törngren Magnell bjuder därför in till ett […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt Granen Fastighetsutveckling vid avyttring av handelsportfölj till nystartade Tre Kronor Property Investment

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt Granen Fastighetsutveckling vid avyttring av 72 handelsfastigheter, belägna i 68 kommuner i södra Sverige och med en uthyrningsbar area om 78 987 kvm, till nystartade Tre Konor Property Investment AB. Handelsportföljen är väldiversifierad och med starka hyresgäster i centrala lägen. De största hyresgästerna innefattar Systembolaget, ICA samt statlig och kommunal verksamhet. Törngren […]

Läs mer

Törngren Magnell erbjuder uppsatspraktik VT2018

Publicerat

Vi erbjuder sammanlagt fyra praktikplatser under vårterminen. Praktiken kan antingen göras i samband med uppsatsskrivning eller inom ramen för en fördjupningskurs. Varje praktikperiod uppgår till tio veckor under vilken du får en inblick i advokatyrket och kommer att bistå våra delägare och biträdande jurister med affärsjuridiska spörsmål. Tillsättning av praktikplatserna sker löpande. Vänligen ange tydligt […]

Läs mer

Vi förstärker vår satsning på kooperativa företag och föreningsrätt

Publicerat

Kooperativa företag står för en betydande andel av det svenska näringslivet och omfattar såväl stora rikstäckande organisationer inom lantbruks- och konsumentkooperationen som mindre lokala aktörer. Vi tror att det kooperativa företagandet ligger i tiden och ser många möjligheter för denna verksamhetsform att utvecklas och växa ytterligare. Sedan årsskiftet har Törngren Magnell därför ökat sin satsning […]

Läs mer