Vi söker nyutexaminerade jurister till Bank och Finans

Publicerat

Vår marknadsledande Bank- och Finans-avdelning är under stark tillväxt och vi söker nu ytterligare skickliga medarbetare. Arbetsbeskrivning Du kommer primärt att arbeta med lånefinansiering i samband med förvärv av bolag och fastigheter samt med finansiering på kapitalmarknaden. Vidare kommer du att arbeta med frågor som rör finansiell reglering och omstruktureringar/insolvens och tillsammans med mer erfarna […]

Läs mer

What every employer should know – Employment Law in a nutshell

Publicerat

Välkommen till ett förmiddagsseminarium där vi går igenom den grundläggande arbetsrätten men också diskuterar lite mer avancerade arbetsrättsliga frågeställningar. Seminariet vänder sig till dig som saknar förkunskaper i arbetsrätt men också för dig som redan dagligen arbetar med arbetsrätt och vill ha fördjupad förståelse. Seminariet behandlar bland annat följande frågor: Anställningsavtalet Arbetstagare och oberoende uppdragstagare […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt H&H Group vid förvärv av fem kommunikationsbyråer från Intellecta

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt H&H Group AB, en ledande svensk kommunikationskoncern, vid förvärv av fem stycken kommunikationsbyråer, Intellecta Corporate, Hilanders, Bysted Tomorrow och U.N. Reel, från Intellecta AB (publ.) och stärker därmed sin position vad gäller kommunikationstjänster till offentlig sektor, sociala medier och rörlig media samt lokal representation i Malmö och närvaro i Shanghai. Comprend, […]

Läs mer

Publikationer från Capital Markets

Publicerat

Läs våra senaste publikationer inom public M&A och IPOs här: International Comparative Legal Guides (ICLG) – Mergers & Acquisitions 2017 Global Legal Insights to: Initial Public Offerings 2017

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) med en företrädesemission om 100 MSEK

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) med en företrädesemission om 100 MSEK. Emissionen övertecknades med närmare 49 MSEK. SaltX Technology är noterat på Nasdaq First North. ”Intresset har varit stort för nyemissionen. Genom det kapital som tillförs SaltX Technology kan vi öka vårt fokus och snabba på utvecklingen av vårt nystartade affärsområde […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt SBB i Norden med en obligationsemission om 1 miljard kronor, med en emissionsram om 1,5 miljarder kronor

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt SBB i Norden AB (SBB) med en emission av ett icke säkerställt och garanterat obligationslån om SEK 1 miljard kronor, med en emissionsram om 1,5 miljarder kronor. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 6,00 procentenheter och har en löptid om 36 månader. Obligationen planeras för upptagande vid […]

Läs mer

Törngren Magnell välkomnar tre nya kollegor

Publicerat

2017 har börjat bra och vi kan redan välkomna tre nya kollegor. John Park har juristexamen från Uppsala universitet och tidigare erfarenhet som juridisk trainee på TV4-Gruppen och Bonnier Broadcasting. Under hösten gjorde John sin uppsatspraktik hos oss och är nu en del av byråns kapitalmarknadsgrupp. Även Mikael Ahlberg är varm i kläderna från sin […]

Läs mer