Törngren Magnell har biträtt SaltX med en företrädesemission

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) med en företrädesemission om 80,6 MSEK. SaltX Technology Holding AB (publ) är ett svenskt innovationsföretag som har utvecklat och patenterat en teknologi med vilken energi kan lagras i salt, för att sedan utvinnas i form av värme eller kyla. Teknologin, som möjliggör energibesparingar, med sänkta kostnader […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt Youcal AB i processen att bli betalningsinstitut

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt Youcal AB med dess ansökan till Finansinspektionen om tillstånd att bedriva verksamhet som betalningsinstitut. Bolaget tillhandahåller, under varumärket Youcal samt via de internetbaserade tjänsterna boka.se och youcal.com, en boknings och e-handelstjänst. Genom att använda tjänsten via smartphone eller läsplatta (iOS och Android) alternativt med dator, kan kunderna genomföra bokningar av tjänster […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt Maintrac vid förvärv av IKKAB

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt Sobros portföljbolag Maintrac, systemintegratör inom stadsnät- och operatörsbranschen, vid förvärv av IKKAB, en el- och energiteknisk konsultfirma inom infrastruktur-, fastighets- och industribranschen. IKKAB och We Consulting, som förvärvades av Maintrac under vården 2018, bildar en företagsgrupp som tillsammans blir en ledande aktör inom telekom, fastighet, industri och infrastruktur. Tillsammans får bolagen […]

Läs mer

Ny delägare till fastighetsgruppen: Natalie Bretz förstärker erbjudandet inom entreprenad- och infrastrukturprojekt samt transaktioner

Publicerat

Natalie Bretz ansluter som delägare i Törngren Magnell från och med den 1 januari 2019. Natalie är specialiserad på entreprenad- och infrastrukturprojekt, fastighetstransaktioner, samt projektutveckling från detaljplanprocess fram till färdigt projekt/försäljning. Efter nästan tio år på Mannheimer Swartling, kommer hon närmast från Morris Law där hon har varit ansvarig för Stockholmskontorets fastighetsgrupp. Vårt fastighetserbjudande har mottagits […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt Lightair AB (publ) med en företrädesemission

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt LightAir AB (publ) med en företrädesemission. LightAir AB (publ) är ett svenskt bolag som utvecklar och säljer luftrenare baserat på patenterad teknologi för luftrening. Företrädesemissionen har genomförts i syfte att säkerställa finansiering för att möjliggöra produktframtagning, stärka försäljningskapacitet i befintliga och nya segment samt säkra tillträde till fler geografiska marknader. LightAir […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt Arwidsro vid försäljningen av industrifastigheten Smedjan 8 i Malmö

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt Arwidsro Holding AB vid försäljningen av industrifastigheten Smedjan 8. Fastigheten är belägen inom ett av Malmö stads största stadsutvecklingsområden. Köparen är projektutvecklingsbolaget I Am Home AB. För mer information, se pressreleaser i Fastighetssverige och i Fastighetsvärlden. Törngren Magnells team bestod av Jens Haneklint (Partner) och Amela Balijaj (Associate).

Läs mer

Törngren Magnell biträdde vid fastighetsförvärv i Lindesberg

Publicerat

Törngren Magnell biträdde köparen REAL Value Projekt Stockholm 3 AB vid förvärvet av samtliga aktier i Fastighetsbolaget Koppgatan 1 i Lindesberg AB från Per E Holding AB. Bolaget äger handelsfastigheten Lindesberg Ängen 7, på vilken bedrivs en ICA Supermarketbutik. Ansvarig på Törngren Magnell var Jens Haneklint, biträdd av Sofia Lindh och Catharina Danielsson.

Läs mer

Arbetsrättsliga nyheter – Nytt inom svensk arbetsrätt (tredje kvartalet 2018)

Publicerat

Ny dom angående en arbetssökande som vägrade skaka hand vid en intervju Den 15 augusti 2018 avgjorde Arbetsdomstolen ett mål avseende diskriminering under en rekryteringsprocess. Under en anställningsintervju vägrade en arbetssökande att hälsa på företagets representant genom handskakning med hänvisning till att hennes tolkning av islam inte tillåter en sådan hälsning med personer av motsatt […]

Läs mer

What’s new in Swedish Employment Law 2018?

Publicerat

Vill du hålla dig uppdaterad på arbetsrättens område? Varmt välkommen till ett frukostseminarium där vi summerar förändringar som skett under 2018. Vi kommer bland annat att ta upp nyheter på lagstiftningsområdet såsom den nya företagshemlighetslagen och nya regler om plan för återgång i arbete samt årets viktigaste rättsfall såsom ”handskakningsmålet” och flera nya rättsfall angående […]

Läs mer