Törngren Magnell har biträtt RNB Retail and Brands med en obligationsemission om 400 MSEK, med en emissionsram om 600 MSEK

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt RNB Retail and Brands AB (publ) (RNB) med en emission av en senior  säkerställd obligation om 400 MSEK, med en emissionsram om 600 MSEK. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 600 räntepunkter med en löptid på 3 år. Obligationslånet emitterades den 2 februari 2018 och planeras för upptagande […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden med två obligationsemissioner om 750 MSEK, med en emissionsram om en miljard kronor, samt om 300 MSEK

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (Samhällsbyggnadsbolaget) med en emission av ett seniort icke-säkerställt obligationslån om 750 MSEK, med en emissionsram om en miljard kronor. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 390 räntepunkter med en löptid på 3 år. Obligationslånet emitterades den 29 januari 2018 och planeras för upptagande […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt H&H Group vid förvärv av Identx AB

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt H&H Group AB, en ledande svensk  kommunikationskoncern, vid förvärv av Identx AB och kompletterar därmed koncernens kunderbjudande inom bland annat offentlig sektor, varumärkesexponering och analys. Identx AB:s position inom Östergötland kommer att skapa en attraktiv och regional styrka för koncernen. Comprend, Springtime, Involve, Jung Relations, Creo Media Group, Consilio, Intellecta Corporate, […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) vid förvärv av SunCool AB genom fusion

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) (”SaltX”) vid förvärv av SunCool AB (”SunCool”). Förvärvet genomfördes genom en fusion där SaltX absorberade SunCool. Som ersättning för förvärvet av SunCool erlade SaltX nyemitterade aktier till aktieägarna i SunCool. SaltX är noterat på Nasdaq First North. Törngren Magnells team bestod av Johan Wigh (Partner), Viktor […]

Läs mer

Frukostseminarium om EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR)

Publicerat

Den 25 maj 2018 träder EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. Det nya regelverket innebär stora förändringar som alla företag måste anpassa sig till. Vid seminariet kommer vi att översiktligt att gå igenom vad den nya lagen innebär samt ge tips och råd inför implementeringen. Vi har också bjudit in Louise Eskesen […]

Läs mer

Törngren Magnell biträdde vid försäljningen av N. Sundin Dockstavarvet och Muskövarvet till SAAB

Publicerat

Törngren Magnell har tillsammans med den finansiella rådgivaren Livingstone Partners biträtt säljarna vid försäljningen av stridsbåtstillverkaren N. Sundin Dockstavarvet AB och reparationsvarvet Muskövarvet AB till försvarskoncernen SAAB. Bolagen bildar en ny affärsenhet inom Saabs affärsområde Kockums med en total omsättning om 250 miljoner kronor. Förvärvet stärker Saab Kockums marina produktportfölj och ökar dess kapacitet för […]

Läs mer