Everbridge Inc förvärvar Svensk Krisledning och dess krisledningsverktyg – Crisis Commander

Publicerat

Everbridge Inc, som är ett globalt mjukvarubolag som erbjuder säkra kommunikationslösningar till företag och myndigheter i krissituationer, har förvärvat samtliga aktier i Svensk Krisledning AB, som utvecklat det mobila krishanteringsverktyget Crisis Commander. Törngren Magnell har biträtt säljarna genom Niclas Högström (partner) och Amanda Winberg (associate).

Läs mer

Accent Equity 2012 förvärvar skogsmaskintillverkaren Eco Log Sweden AB

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt säljaren av Eco Log Sweden AB i samband att Accent Equity 2012 har förvärvat bolaget. Eco Log Sweden AB utvecklar, tillverkar och säljer skogsmaskiner för avverkning med kortvirkesmetoden (cut-to-length, eller CTL). Produktportföljen består idag av nio typer av skördare och skotare och bolaget har en stark position på flera av världens […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB med en obligationsemission om 600 miljoner kronor

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) med en emission av ett icke säkerställt obligationslån om 600 miljoner kronor. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 6,25 procentenheter och har en löptid om 18 månader. Obligationen planeras för upptagande vid Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad. ”Detta är ytterligare en […]

Läs mer

Törngren Magnell har agerat lokalt legalt ombud åt Thomas Cook Group

Publicerat

Törngren Magnell har agerat lokalt legalt ombud åt Thomas Cook Group plc, en av världens ledande arrangörer av semesterresor, vid emission av icke säkerställda obligationer som förfaller 2022, om € 750 000 000. Obligationerna har en årlig fast kupongränta på 6,25% och förfaller 2022. Törngren Magnells team bestod av Sara Göthlin och Ola Wallman.

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt Ripasso Energy AB med kapitalanskaffningar samt noteringsprocess vid NGM Nordic MTF

Publicerat

Törngren Magnell har i egenskap av projektledare och legal rådgivare biträtt Ripasso Energy AB (publ) med nyemissioner samt en efterföljande noteringsprocess. Bolagets aktie har godkänts för handel vid NGM Nordic MTF, som inleddes måndagen den 28 november 2016. Ripasso Energy har utvecklat en hybridiserad stirlingmotor, baserat på en evig licens från Kockums AB. Stirlingmotorn utgör […]

Läs mer

Tack till alla studenter som besökte vår monter!

Publicerat

Tack till alla intresserade och engagerade studenter som besökte vår monter på Juristdagarna i Stockholm, JiA-dagen i Lund och Kontaktdagen i Uppsala. Alla studenter som hade rätt svar på vårt byråquiz fick välja donation till en av tre organisationer; Centrum för rättvisa, Barncancerfonden eller Läkarmissionen. Nu har vi skänkt 100 kronor per utfört quiz till […]

Läs mer

Törngren Magnell välkomnar fyra nya kollegor

Publicerat

Vi fortsätter att växa och välkomnar nu ytterligare fyra medarbetare till byrån. Elsa Bardelius har sedan augusti varit en del av byråns företagsförvärvsgrupp, där hon främst arbetar med transaktioner samt allmän bolags- och avtalsrätt. Hon har juristexamen från Uppsala universitet och tidigare erfarenhet från arbete som sommarnotarie på andra advokatbyråer i Stockholm. Louise Wedar som […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt H&H Group vid förvärvet av Creo Media Group

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt Hallvarsson & Halvarsson Group, en ledande svensk kommunikationskoncern, vid förvärvet av Creo Media Group. Creo är Sveriges ledande digitala kommunikationsbyrå specialiserad på rörlig media med en årlig omsättning på cirka 40 miljoner kr. ”Jag uppskattar Törngren Magnells fokus på de viktigaste frågorna och att processen därmed blir effektiv” kommenterar Martin Petersson, […]

Läs mer