Ny delägare till fastighetsgruppen: Natalie Bretz förstärker erbjudandet inom entreprenad- och infrastrukturprojekt samt transaktioner

Publicerat

Natalie Bretz ansluter som delägare i Törngren Magnell från och med den 1 januari 2019. Natalie är specialiserad på entreprenad- och infrastrukturprojekt, fastighetstransaktioner, samt projektutveckling från detaljplanprocess fram till färdigt projekt/försäljning. Efter nästan tio år på Mannheimer Swartling, kommer hon närmast från Morris Law där hon har varit ansvarig för Stockholmskontorets fastighetsgrupp. Vårt fastighetserbjudande har mottagits […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt Lightair AB (publ) med en företrädesemission

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt LightAir AB (publ) med en företrädesemission. LightAir AB (publ) är ett svenskt bolag som utvecklar och säljer luftrenare baserat på patenterad teknologi för luftrening. Företrädesemissionen har genomförts i syfte att säkerställa finansiering för att möjliggöra produktframtagning, stärka försäljningskapacitet i befintliga och nya segment samt säkra tillträde till fler geografiska marknader. LightAir […]

Läs mer

Sommarnotarier till sommaren 2019

Publicerat

Till sommaren 2019 söker vi två sommarnotarier som vill arbeta under en femveckorsperiod med fokus på något av våra verksamhetsområden. Anställningen innefattar att bistå våra delägare och biträdande jurister med affärsjuridiska spörsmål och ger dig möjlighet att få inblick i advokatyrket och hur det är att arbeta på affärsjuridisk byrå. Din arbetsplats kommer att vara […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt Arwidsro vid försäljningen av industrifastigheten Smedjan 8 i Malmö

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt Arwidsro Holding AB vid försäljningen av industrifastigheten Smedjan 8. Fastigheten är belägen inom ett av Malmö stads största stadsutvecklingsområden. Köparen är projektutvecklingsbolaget I Am Home AB. För mer information, se pressreleaser i Fastighetssverige och i Fastighetsvärlden. Törngren Magnells team bestod av Jens Haneklint (Partner) och Amela Balijaj (Associate).

Läs mer

Törngren Magnell biträdde vid fastighetsförvärv i Lindesberg

Publicerat

Törngren Magnell biträdde köparen REAL Value Projekt Stockholm 3 AB vid förvärvet av samtliga aktier i Fastighetsbolaget Koppgatan 1 i Lindesberg AB från Per E Holding AB. Bolaget äger handelsfastigheten Lindesberg Ängen 7, på vilken bedrivs en ICA Supermarketbutik. Ansvarig på Törngren Magnell var Jens Haneklint, biträdd av Sofia Lindh och Catharina Danielsson.

Läs mer

Arbetsrättsliga nyheter – Nytt inom svensk arbetsrätt (tredje kvartalet 2018)

Publicerat

Ny dom angående en arbetssökande som vägrade skaka hand vid en intervju Den 15 augusti 2018 avgjorde Arbetsdomstolen ett mål avseende diskriminering under en rekryteringsprocess. Under en anställningsintervju vägrade en arbetssökande att hälsa på företagets representant genom handskakning med hänvisning till att hennes tolkning av islam inte tillåter en sådan hälsning med personer av motsatt […]

Läs mer

What’s new in Swedish Employment Law 2018?

Publicerat

Vill du hålla dig uppdaterad på arbetsrättens område? Varmt välkommen till ett frukostseminarium där vi summerar förändringar som skett under 2018. Vi kommer bland annat att ta upp nyheter på lagstiftningsområdet såsom den nya företagshemlighetslagen och nya regler om plan för återgång i arbete samt årets viktigaste rättsfall såsom ”handskakningsmålet” och flera nya rättsfall angående […]

Läs mer

Törngren Magnell biträder vid försäljning av TradeChannel AB

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt Taycan Investments AB i samband med dess försäljning av TradeChannel AB, leverantör av en tjänst för regulatorisk transaktionsrapportering, data och system integration samt mjukvarulösningar till den Nordiska finansiella marknaden, till det amerikanska företaget Compliance Solutions Strategies, som ägs av private equity fonden CIP Capital. Törngren Magnell’s team leddes av Niclas Högström […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt vid försäljning av Vobling till Bublar Group

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt grundarna av Vobling AB i förbindelse med försäljningen av bolaget till Bublar Group AB, noterat på NGM Nordic MTF. Vobling AB är det ledande nordiska solutions-bolaget inom AR/VR för B2B-marknaden och erbjuder utveckling inom 3D, visualisering och spelmotorer åt klienter över hela världen. Sedan 2015 har företaget levererat tjänster, produkter och […]

Läs mer