Törngren Magnell har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) med en företrädesemission om 100 MSEK

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) med en företrädesemission om 100 MSEK. Emissionen övertecknades med närmare 49 MSEK. SaltX Technology är noterat på Nasdaq First North. ”Intresset har varit stort för nyemissionen. Genom det kapital som tillförs SaltX Technology kan vi öka vårt fokus och snabba på utvecklingen av vårt nystartade affärsområde […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt SBB i Norden med en obligationsemission om 1 miljard kronor, med en emissionsram om 1,5 miljarder kronor

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt SBB i Norden AB (SBB) med en emission av ett icke säkerställt och garanterat obligationslån om SEK 1 miljard kronor, med en emissionsram om 1,5 miljarder kronor. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 6,00 procentenheter och har en löptid om 36 månader. Obligationen planeras för upptagande vid […]

Läs mer

Törngren Magnell välkomnar tre nya kollegor

Publicerat

2017 har börjat bra och vi kan redan välkomna tre nya kollegor. John Park har juristexamen från Uppsala universitet och tidigare erfarenhet som juridisk trainee på TV4-Gruppen och Bonnier Broadcasting. Under hösten gjorde John sin uppsatspraktik hos oss och är nu en del av byråns kapitalmarknadsgrupp. Även Mikael Ahlberg är varm i kläderna från sin […]

Läs mer

Vi söker biträdande jurist med intresse för kapitalmarknaden

Publicerat

Vi expanderar och söker en biträdande jurist med några års arbetserfarenhet för tillträde snarast möjligt. Vad erbjuder vi? Vi söker en engagerad biträdande jurist med inriktning på bolags- och aktiemarknadsrätt till vår kapitalmarknadsgrupp. Du kommer primärt arbeta med börsnoteringar och kapitalanskaffningar, vilket inkluderar due diligence och prospektarbete, men du kommer även att arbeta med löpande […]

Läs mer

Advokatfirman Törngren Magnell erbjuder uppsatspraktik HT2017

Publicerat

Vi erbjuder sammanlagt fyra praktikplatser under höstterminen. Praktiken kan antingen göras i samband med uppsatsskrivning eller inom ramen för en fördjupningskurs. Varje praktikperiod uppgår till tio veckor under vilken du får en inblick i advokatyrket och kommer att bistå våra delägare och biträdande jurister med affärsjuridiska spörsmål. Tillsättning av praktikplatserna sker löpande. Vänligen ange tydligt […]

Läs mer

Everbridge Inc förvärvar Svensk Krisledning och dess krisledningsverktyg – Crisis Commander

Publicerat

Everbridge Inc, som är ett globalt mjukvarubolag som erbjuder säkra kommunikationslösningar till företag och myndigheter i krissituationer, har förvärvat samtliga aktier i Svensk Krisledning AB, som utvecklat det mobila krishanteringsverktyget Crisis Commander. Törngren Magnell har biträtt säljarna genom Niclas Högström (partner) och Amanda Winberg (associate).

Läs mer

Accent Equity 2012 förvärvar skogsmaskintillverkaren Eco Log Sweden AB

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt säljaren av Eco Log Sweden AB i samband att Accent Equity 2012 har förvärvat bolaget. Eco Log Sweden AB utvecklar, tillverkar och säljer skogsmaskiner för avverkning med kortvirkesmetoden (cut-to-length, eller CTL). Produktportföljen består idag av nio typer av skördare och skotare och bolaget har en stark position på flera av världens […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB med en obligationsemission om 600 miljoner kronor

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) med en emission av ett icke säkerställt obligationslån om 600 miljoner kronor. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 6,25 procentenheter och har en löptid om 18 månader. Obligationen planeras för upptagande vid Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad. ”Detta är ytterligare en […]

Läs mer

Törngren Magnell har agerat lokalt legalt ombud åt Thomas Cook Group

Publicerat

Törngren Magnell har agerat lokalt legalt ombud åt Thomas Cook Group plc, en av världens ledande arrangörer av semesterresor, vid emission av icke säkerställda obligationer som förfaller 2022, om € 750 000 000. Obligationerna har en årlig fast kupongränta på 6,25% och förfaller 2022. Törngren Magnells team bestod av Sara Göthlin och Ola Wallman.

Läs mer