Törngren Magnell har biträtt Arwidsro vid förvärv av Norrtälje Torn Kvarter 4 AB

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt Arwidsro Samhällsfastigheter AB i samband med förvärvet av projekt Magasinet i Norrtälje Hamn, bestående av ett äldreboende om cirka 80 bostäder med Humana som operatör, ett parkeringsgarage och tre lokaler i markplan. Projektet förväntas stå färdigt våren 2021. Omvandlingen av hamnområdet är Norrtäljes största stadsutvecklingsprojekt någonsin. Säljaren är Index Residence. För […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden med en obligationsemission om 300 MEUR samt etableringen av ett EMTN-program och en obligationsemission därunder om 500 MEUR

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (Samhällsbyggnadsbolaget) med en emission av en evig hybridobligation om 300 MEUR. Hybridobligationen löper initialt med en fast ränta om 4,625 % och har en första möjlig inlösen om 5,25 år. Hybridobligationen planeras för upptagande till handel vid Euronext Dublin. Deutsche Bank AG, London Branch har agerat struktureringsrådgivare […]

Läs mer

Lunchseminarium – fråga advokaten!

Publicerat

Tidigare i år genomförde vi tillsammans med ID Entity/Jurek ett mycket uppskattat lunchseminarium där deltagarna fick möjlighet att ställa frågor till två av Sveriges främsta experter inom arbetsrätt, advokaterna Anna Jerndorf och Lisa Ericsson från vårt arbetsrättsteam. För er som vill lära er mer eller kanske missade det förra tillfället är vi glada att bjuda […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt myFC med en företrädesemission

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt myFC Holding AB (publ) med en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) om 40 MSEK. myFC Holding AB (publ) är ett svenskt bolag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av mikrobränslecellsystem som används till att ladda batteridrivna mobila enheter och elfordon. Företrädesemissionen har genomförts för att ta tillvara på fordonsindustrins markant […]

Läs mer

Arbetsrättsliga nyheter – Nytt inom svensk arbetsrätt (första kvartalet 2019)

Publicerat

Generaldirektör felaktigt avskedad av staten Den 6 mars 2019 fann Arbetsdomstolen att staten felaktigt avskedat Maria Ågren, den tidigare generaldirektören för Transportstyrelsen. I samband med ett outsourcing-arrangemang mellan myndigheten och IBM beslutade Maria Ågren att göra avsteg från svensk lagstiftning genom att ge utländska tekniker som arbetade för IBM tillgång till myndighetens IT-system innehållandes konfidentiell […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt Teqnion AB med noteringsprocess vid Nasdaq First North

Publicerat

Törngren Magnell har i egenskap av legal rådgivare biträtt Teqnion AB med en noteringsprocess. Bolagets aktie har godkänts för handel vid Nasdaq First North, som inleddes torsdagen den 4 april 2019. Teqnion AB är en industrikoncern med ett nuvarande innehav av tio aktiva dotterbolag inom tre affärsområden: Industry, Growth och Niche. Genom dessa erbjuder Teqnion ledande […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt Frill Holding AB (publ) med noteringsprocess vid Nasdaq First North

Publicerat

Törngren Magnell har i egenskap av legal rådgivare biträtt Frill Holding AB (publ) med en noteringsprocess. Bolagets aktie har godkänts för handel vid Nasdaq First North, som inleddes onsdagen den 27 mars 2019. Frill är ett innovativt bolag som har utvecklat en unik teknologisk plattform för frusen mat. Bolagets produkter utgörs för närvarande av Frill […]

Läs mer

Gröna obligationer eller hävning och särskilt obefogad hävning i entreprenadförhållanden

Publicerat

Gröna obligationer eller hävning och särskilt obefogad hävning i entreprenadförhållanden, vi vill puffa för Sara Göthlins expertgranskade artikel i nya numret av JT samt Kristoffer Stråth artikel i samma nummer av publikationen. – The Green Promise – Contract Law and Sustainable Purpose Bonds Sara, Göthlin, JT 2018/2019 s. 567 – Beställares hävning respektive obefogade hävning […]

Läs mer