Törngren Magnell biträdde vid försäljningen av TEC Finance Sweden AB till 3 Step IT Sweden AB

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt TEC Finance Sweden Holding AB vid försäljningen av TEC Finance Sweden AB med tillhörande dotterbolag. Bolaget är specialiserat på finansiering inom IT, telecom och hightech. TEC Finance Sweden AB, inklusive dotter- och intressebolag, omsatte under 2014 totalt ca 634 miljoner kronor. Koncernen har totalt ca 45 anställda. Köparen, 3 Step IT […]

Läs mer

Tre nya delägare till Törngren Magnell

Publicerat

Vi har glädjen att meddela att tre nya delägare ansluter till firmans M&A – och kapitalmarknadsgrupper. Sandra Broneus är specialiserad på aktiemarknad och publik M&A. Sandra kommer närmast från capital markets på EY. Hon har, förutom en lång karriär som affärsjurist, en vetenskaplig bakgrund som författare till bland annat lagkommentaren till de svenska takeover-reglerna och […]

Läs mer

Advokatfirman Törngren Magnell erbjuder uppsatspraktik HT2015 och VT2016

Publicerat

Vi erbjuder en praktikplats under höstterminen 2015 (andra delen av terminen) och sammanlagt fyra praktikplatser under vårterminen 2016 (två för den första delen och två för den senare delen av respektive termin). Praktiken kan antingen göras i samband med uppsatsskrivning eller inom ramen för en fördjupningskurs. Varje praktikperiod uppgår till tio veckor under vilken du […]

Läs mer